2-faktorová autentifikace

Vážený držiteľ karty Diners Club,

na základe nariadenia NBS týkajúceho sa zmeny spôsobu autentifikácie transakcií platobnými kartami, ktoré vstúpi do platnosti 1.1.2021, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách, ktoré v súvislosti s týmto nariadením pripravujeme.

Predmetom nariadenia je posilniť bezpečnosť platobných služieb v elektronickom prostredí a týka sa všetkých bánk a inštitúcií, ktoré platobné služby v tomto prostredí poskytujú.

Delegované nariadenie Európskej únie SCA – Strong Customer Authentication čiže Silná Autentifikácia klienta znamená vytvorenie bezpečnejšieho prostredia, ktoré bude založené na minimálne dvoch základných faktoroch. K základným faktorom patrí VLASTNÍCTVO, VEDOMOSŤ a JEDINEČNÉ ZNAKY držiteľa platobnej karty. Každý z týchto faktorov obsahuje viac prvkov resp. možnosti overenia.

V súvislosti s nariadením SCA bude nevyhnutné na schválenie – autorizáciu platby overenie minimálne jedného alebo viac prvkov z minimálne dvoch kategórií faktorov.

Pre držiteľov kariet Diners Club bude 2-faktorová autentifikácia znamenať zmenu, ktorá bude spočívať v tom, že pri každom potvrdzovaní platby zo strany držiteľa karty Diners Club bude potrebné zadať tieto 2 faktory:

OTP – One Time Password, čiže jednorazové heslo, ktoré obdrží prostredníctvom SMS

ePIN – statické heslo, ktoré si zvolíte v prostredí servisného portálu mojdiners.sk a z bezpečnostných dôvodov nebude súčasťou platobnej karty.

Nariadenie SCA vydavateľom platobných kariet umožňuje pre vyšší komfort klienta výnimky a to pri Nízkych platbách – nepresahujúcich 30 €, ak sú zároveň splnené predpoklady, že sa nejedná o viac ako 5. platbu v poradí a kumulovaná suma týchto platieb nepresahuje 100 €, pričom sa jedná o po sebe idúce platby vykonané v elektronickom prostredí. Medzi ďalšie z výnimiek patria Opakujúce sa platby, v rovnakej sume rovnakému príjemcovi, platby označené vydavateľom platobných kariet ako Nízkorizikové platby, a tiež Dôveryhodní príjemcovia.

O konkrétnom riešení a postupe Vás budem včas informovať.

Váš Diners Club