Inkaso

Podepsáním tohoto formuláře zplnomocňujete Diners Club k zasílání platebních příkazů do Vaší banky na odepsání částky finančních prostředků z Vašeho běžného účtu. K tomu, aby mohlo být odepsání částky z Vašeho běžného účtu úspěšně realizováno je zapotřebí, abyste nejprve nastavili povolení k inkasu z Vašeho běžného účtu ve Vaší bance. V případě, že jste změnili účet, ze kterého platíte inkaso ke své Diners Club kartě, informujete vyplněním údajů v tomto formuláři Diners Club o Vašem novém inkasním účtu. Doporučujeme povolit limit inkasa na Vašem běžném účtu tak, aby pokrýval Vaší očekávanou útratu i s určitou finanční rezervou. V případě úvěrové služby Diners úvěr nebo Variabilní splácení bude nastaveno inkaso ve výši minimální povinné úhrady. Máte-li zájem o inkaso celé částky, prosíme o vyplnění on-line žádosti o změnu výše inkasa.

Povolení k inkasu

Plátce

Příjemce

Název příjemce: Diners Club CS, s.r.o.
Číslo účtu příjemce: 3849018/2700
Adresa příjemce: Široká 36/5, 110 00 Praha 1, Česká republika

Typ platby

Opakující se platba

Pověření podepsané

Vaše práva ohledně výše uvedeného pověření jsou vysvětlena v prohlášení, které Vám může poskytnout Vaše banka.

Poznámka - nový mandát: V případě, že Vám již byl vystaven výpis transakcí s instrukcemi k úhradě bankovním převodem, je třeba minimální úhradu nebo celkovou výši čerpání uhradit bankovním převodem. Po obdržení a zpracování této změny Vám bude na následujícím výpisu transakcí oznámen datum i výše inkasa.

Platnost (do) *

Prostřednictvím tohoto formuláře si můžete nastavit výši inkasované částky ke své kartě Diners Club. Inkasovaná může být částka ve formě:

- minimální úhrady - Diners úvěr nebo Variabilní splácení (bezplatná služba)
- celkové výše čerpání (zpoplatněná služba *)

Inkaso si žádám realizovat v částce:

minimální úhrady celkové výše čerpání

Nastavení inkasní změny bude účinné od následujícího zúčtovacího období po období, ve kterém jste požadavek na změnu zadali.

* Od 1.7.2016 zpoplatněna podle aktuálního Sazebníku poplatků

Platnost (do) *