Změna limitu

Žádám o standardní limit 30000 CZK
Prohlašuji, že můj hrubý měsíční příjem je vyšší než 15000 CZK a rozdíl mezi mým čistým měsíčním příjmem a průměrnými měsíčními výdaji je minimálně 10% standardního revolvingového limitu. DC na základě této skutečnosti akceptuje můj návrh na stanovení revolvingového limitu ve výši 30000 CZK, přičemž potvrzením této Žádosti souhlasím s takto stanoveným revolvingovým limitem.
Žádám o individuální vyšší limit v částce:
Beru na vědomí, že DC akceptuje Revolvingový limit v rozmezí 30000 CZK až 350000 CZK. (Pokud výše požadovaného limitu převyšuje dvojnásobek Vašeho hrubého měsíčního příjmu, doporučujeme ve věci odsouhlasení výše revolvingového limitu přednostně kontaktovat Klientské centrum DC.)
Rodinný stav žadatele:
Ženatý/Vdaná
Svobodný/á
Žadatel je:
Podnikatel/OSVČ
Zaměstnanec od
Platnost (do) *